František Jankovič

Revize tlakových nádob stabilních, Břeclav

Tlakové nádoby stabilní (TNS)

Provádění revizí, zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek provozovaných
tlakových zařízení v rozsahu TNS skupiny A,B

Druh revize

Objem v litrech /m3

do 200 / 0,2

do 800 / 0,8

do 1500 / 1,5

do 5000 / 5,0

nad 5000 / 5,0

Výchozí a provozní

500,- Kč

600,- Kč

  700,- Kč

 800,- Kč

900,- Kč

Vnitřní

600,- Kč

800,- Kč

  900,- Kč

 1.000,- Kč

 1.400- Kč

Zkouška těsnosti

700,- Kč

800,- Kč

  900,- Kč

1.000,- Kč

 1.400,- Kč

Tlaková zkouška

800,- Kč

900,- Kč

1.000,- Kč

  1.100,- Kč

 1.500,- Kč

Měření TNS kalibrovaným ultrazvukovým měřícím tloušťkoměrem Krautkramer DM2E Provedení vnitřních revizí pomocí inspekční bezdrátové kamery - endoskopem s LCD monitorem a záznamem.

Školení obsluhy TNS a pracovníků zodpovědných za bezpečný,
spolehlivý a hospodárný provoz TNS

200,-Kč/osobu
(Školení provádím mimo jiné i prezentací za pomocí dataprojektoru)

Poradenská činnost v oblasti tlakových nádob
stabilních skupiny A,B

Dle rozsahu činnosti – dohodou

První zpracování Místních provozních pokynů pro bezpečné řízení provozu tlakových nádob
stabilních včetně plánu revizí a provozního záznamu TNS - 2.000,- Kč

Zajištění vypracování duplikací chybějících Pasportů TNS od 500,-Kč do 1.000,-Kč dle
objemu tlakové nádoby

Cestovné je již zahrnuto v ceníku revizí

František Jankovič

Adresa

Dolní Luční 2, 691 41 Břeclav 4

Telefon

723 951 440

IČO: 86884689
DIČ: CZ6805310072
(nejsem plátce DPH)

Ev. č. osvědčení: 5671/9/22/R-TZ-NA
Ev. č. oprávnění: 0893/9/08/TZ-R-NA,NB
Certifikát solventnosti